ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Atencion General

Pre-venta, Atención al Cliente y consulta de tickets existentes.

 Obtener Cuenta Enom

Obtén tu cuenta Enom gratis, para registrar dominios.

 Soporte Ragnarok Online

Todo tipo de soporte ragnarok

 Sugerencias

Tienes alguna sugerencia o reclamo para nosotros con gusto te escuchamo, tu eres importante.

 Abuso

Reporta cualquier abuso registrado en Caos Host. Phising, Spam, Suscripciones erróneas etc

 Cotizaciones

Necesitas una cotización por este medio la obtendras

 Bugs

Reporte de Bugs

Powered by WHMCompleteSolution